സമയം

Tuesday, August 11, 2009

നാം

മഴയിലേക്ക്‌
നീട്ടിയ നിന്റെ കൈകളില്‍
വീണു ചിതറുവാന്‍
ഞാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു...
നെഞ്ചില്‍ കോറിയിട്ട നിന്റെ
പേര് ഹൃദയത്തിലേക്ക്
വേരോട്ടം നടത്തുന്നത്
ഞാനറിയുന്നുണ്ട്..
ഒരൊറ്റ കുടയില്‍
നനഞ്ഞ തോളുരുമ്മി
നാം നടന്നു പോകുന്നു..
ഇനിയെന്നാണ് എന്ന
ചോദ്യത്തിനു മുന്നില്‍
വീണ്ടും നാം ...

No comments:

Post a Comment