സമയം

Wednesday, August 5, 2009

ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് , നിന്റെ കല്ല്യാണം

നിന്റെ നനഞ്ഞ ചിരി എന്നിലേക്ക്‌
പടര്‍ന്ന നാള്‍...
ഇരുട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് നാം
പ്രണയത്തിന്റെ നഖം കോറിയിട്ട നാള്‍,
നീ മറന്നു..
അരണ്ട വെളിച്ചത്തില്‍
ഉടുത്തതെല്ലാം അഴിഞ്ഞുവീഴുമ്പോള്‍
നീവീണ്ടും എന്നെ മറക്കുന്നു...
മൂന്നു വിഡ്ഢികള്‍ ജനിച്ചനാളില്‍
ഓര്‍ത്തു വെക്കാന്‍
നിനക്കു ഞാന്‍ ആ പഴയ പാവകുട്ടിയെ
പൊതിഞ്ഞു നല്‍കാം...
കണ്ണീര് വീണു മഷി പടര്‍ന്ന
എന്റെ ഡയറിയില്‍
ഞാന്‍ കുറിച്ചിടട്ടെ ...
ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് , നിന്റെ കല്ല്യാണം

No comments:

Post a Comment