സമയം

Wednesday, August 5, 2009

ഗുരുവായൂര്‍"അപ്പന്‍ "

ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ സീരിയല്‍
കാണുന്നതിനിടയിലൂടെ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
നടന്നതിനാണ്
മുത്തശ്ശി
എന്റെ അപ്പന്
പച്ചത്തെറി വിളിച്ചത്...

1 comment:

  1. muthassiyeyum vilichu kaanum theri.. neeyalle aalu... allapinne... deveee mahaathmyam... athu kaanumpo nadakkanjathu bhagyam...!

    ReplyDelete