സമയം

Friday, March 19, 2010

ദൈവാനുഗ്രഹം

ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്നും
ചോറുന്നു കഴിഞ്ഞു
മടങ്ങിയ സംഘം
വാഹനാപകടത്തില്‍ പെട്ട്
എട്ടു പേര്‍ മരിച്ചു.
നിസാരപരിക്കുകളടെ
അത്ഭുതകരമായി
രക്ഷപ്പെട്ട
ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ
അടുത്തുള്ള
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍
പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

No comments:

Post a Comment